Borelioza – czy jest, co powoduje i jak leczyć.

brown spider on green leaf

Borelioza — co to jest?

Borelioza, znana również jako choroba z Lyme, to infekcyjna choroba przenoszona przez kleszcze, które są nosicielami bakterii Borrelia burgdorferi. Choroba ta stanowi istotny problem zdrowotny na całym świecie, szczególnie w obszarach, gdzie kleszcze są powszechne. Borelioza jest najczęściej diagnozowaną chorobą przenoszoną przez kleszcze, a bakterie Borrelia burgdorferi atakują różne tkanki i narządy, prowadząc do różnorodnych objawów klinicznych.

Chociaż borelioza jest rozpoznawana od ponad 100 lat, to dopiero w latach 80. XX wieku odkryto, że jest ona spowodowana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Kleszcze, które przenoszą te bakterie, są najczęściej spotykane na obszarach leśnych, trawach wysokogórskich oraz w innych środowiskach naturalnych. Choroba ta może przebiegać przez różne stadia, począwszy od wczesnych objawów, takich jak charakterystyczny rumień wędrujący wokół miejsca ukąszenia, aż po bardziej zaawansowane etapy, które mogą obejmować uszkodzenia narządów wewnętrznych, stawów czy układu nerwowego.

W związku z brakiem skutecznej szczepionki dla ludzi przeciwko boreliozie kluczową rolę w zapobieganiu zakażeniom odgrywa edukacja publiczna na temat właściwych metod ochrony przed kleszczami, takich jak noszenie odpowiedniej odzieży, stosowanie środków odstraszających oraz systematyczne sprawdzanie ciała po przebywaniu w obszarach, gdzie kleszcze mogą być obecne. Skuteczne leczenie boreliozy opiera się na wczesnym rozpoznaniu i odpowiednim zastosowaniu antybiotykoterapii, co podkreśla znaczenie świadomości i monitorowania objawów u osób potencjalnie narażonych na zakażenie.

Borelioza — co powoduje?

Borelioza jest spowodowana zakażeniem bakterią Borrelia burgdorferi, która jest przenoszona na człowieka przez ukąszenie zainfekowanego kleszcza. Bakterie te należą do rodziny Spirochaetaceae i wywołują różnorodne objawy kliniczne, atakując różne tkanki i narządy w organizmie. Po ukąszeniu kleszcza, zakażone bakterie przedostają się do krwiobiegu i mogą szerzyć się po całym organizmie, co prowadzi do różnych stadiów choroby.

W początkowym stadium boreliozy najczęściej pojawia się charakterystyczny rumień wędrujący, który jest rozległym zaczerwienieniem wokół miejsca ukąszenia. Bakterie Borrelia mogą jednak także wpływać na układ nerwowy, stawy, serce oraz inne narządy, prowadząc do bardziej zaawansowanych objawów i powikłań. Późniejsze etapy boreliozy mogą manifestować się porażeniem nerwu twarzowego, zapaleniem stawów (najczęściej stawu kolanowego), a nawet poważnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Ważnym aspektem związku między boreliozą a kleszczami jest czas, jaki upływa od momentu ukąszenia do momentu, kiedy bakterie dostają się do organizmu człowieka. Im szybciej zakażony kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze ryzyko rozwoju boreliozy. Świadomość tego aspektu oraz stosowanie właściwych praktyk ochrony przed kleszczami są kluczowe dla zapobiegania tej chorobie i minimalizowania jej skutków.

Co przenosi boreliozę?

Borelioza jest przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes, znane również jako kleszcze pospolite. Wśród nich kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jest najważniejszym wektorem tej choroby w Europie, w tym także w Polsce. Borelioza występuje w obszarach, gdzie kleszcze są obecne, a ich populacja zazwyczaj zwiększa się w okresie letnim, kiedy aktywność tych pasożytów jest największa.

Kleszcze stają się zainfekowane bakterią Borrelia burgdorferi, kiedy żerują na zarażonych zwierzętach, takich jak myszy, jelenie, czy inne gryzonie, które mogą być nosicielami bakterii. Następnie zainfekowane kleszcze przenoszą bakterie na ludzi, gdy ukąszą i zaczynają pobierać krew. Nie wszystkie kleszcze przenoszą boreliozę, a zakażenie zależy od tego, czy dany osobnik kleszcza wcześniej zetknął się z zakażonymi zwierzętami.

Borelioza nie jest przenoszona bezpośrednio od człowieka chorego na boreliozę na zdrową osobę ani poprzez kontakt bezpośredni. Kluczową rolę w zapobieganiu boreliozie odgrywa świadomość ryzyka związana z ukąszeniem kleszcza oraz stosowanie środków ochrony, takich jak noszenie odzieży ochronnej i stosowanie repelentów przeciwko kleszczom. Regularne sprawdzanie ciała po przebywaniu na obszarach, gdzie kleszcze mogą być obecne, również jest istotne dla zapobiegania zakażeniom boreliozą.

brown spider on green leaf
Źródło: Erik Karits

Jak zapobiegać boreliozie?

Zapobieganie boreliozie jest kluczowe, zwłaszcza w obszarach, gdzie kleszcze, przenoszące bakterie Borrelia burgdorferi, są powszechne. Istnieje kilka skutecznych praktyk, które można zastosować w celu minimalizacji ryzyka zakażenia boreliozą.

Pierwszym krokiem w zapobieganiu boreliozie jest noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas przebywania w obszarach leśnych, trawach wysokogórskich czy innych miejscach, gdzie kleszcze są obecne. Należy zakładać długie rękawy, długie spodnie oraz obuwie, co ograniczy dostęp kleszczy do skóry. Dodatkowo warto używać repelentów przeciwko kleszczom na skórę oraz impregnować odzież środkami owadobójczymi.

Kolejnym istotnym środkiem zapobiegawczym jest regularne sprawdzanie ciała po powrocie z obszarów, gdzie mogą występować kleszcze. Należy zwrócić szczególną uwagę na ciepłe i wilgotne miejsca, takie jak pachy, okolice pachwin, skóra głowy oraz za uszami. Szybkie usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko przekazania bakterii Borrelia do organizmu, ponieważ czas, jaki upływa od momentu ukąszenia do momentu usunięcia kleszcza, jest istotny dla zakażenia.

Dodatkowym środkiem profilaktycznym może być unikanie obszarów, gdzie ryzyko ukąszenia przez kleszcze jest wysokie. Szczególnie w okresie letnim, kiedy aktywność kleszczy jest największa, warto unikać wysokich traw, lasów i innych środowisk sprzyjających obecności tych pasożytów.

Ważne jest również edukowanie społeczeństwa na temat boreliozy, jej objawów oraz metod zapobiegania. Wspólne wysiłki w zakresie podnoszenia świadomości publicznej mogą przyczynić się do ograniczenia liczby zakażeń boreliozą oraz minimalizacji skutków tej choroby.

Jak leczyć boreliozę?

Leczenie boreliozy zależy głównie od stadium choroby i czasu, jaki upłynął od momentu zakażenia. W przypadku wczesnych stadiów boreliozy, kiedy objawia się przede wszystkim rumieniem wędrującym, skuteczne leczenie można osiągnąć stosując antybiotyki, takie jak doksycyklina, amoksycylina czy cefuroksym. Im szybciej rozpocznie się terapię antybiotykową po zauważeniu objawów, tym większa szansa na całkowite wyleczenie zakażenia.

W przypadku późniejszych etapów boreliozy, zwłaszcza gdy bakterie Borrelia burgdorferi zdołają przeniknąć do innych obszarów organizmu, leczenie może być bardziej złożone. W takich sytuacjach stosuje się często bardziej zaawansowane antybiotyki, takie jak cefotaksyma czy penicylina, a czas trwania terapii może być dłuższy.

Warto podkreślić, że skuteczność leczenia boreliozy zależy również od indywidualnych cech pacjenta oraz czasu, jaki upłynął od momentu zakażenia. Nawet po zakończeniu terapii antybiotykowej, niektóre objawy mogą pozostać, zwłaszcza jeśli choroba była w zaawansowanym stadium. W takich przypadkach konieczne może być leczenie wspomagające, a pacjent pod opieką lekarza będzie monitorowany w celu oceny skuteczności terapii.

W przypadku, gdy borelioza prowadzi do powikłań neurologicznych, sercowych czy stawowych, konieczne jest dostosowanie terapii do specyfiki tych powikłań. Leczenie może obejmować leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne czy fizjoterapię, w zależności od rodzaju objawów i ich nasilenia.

W każdym przypadku ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej strategii leczenia, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz charakterystyki choroby w danym przypadku.

Do jakiego lekarza z boreliozą?

W przypadku podejrzenia lub diagnozy boreliozy, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem w celu odpowiedniego leczenia i monitorowania choroby. Wybór lekarza zależy częściowo od stadium boreliozy i objawów, które występują. Oto trzy typy lekarzy, do których pacjenci mogą się udać w związku z boreliozą:

Lekarz rodzinny lub internista

W początkowych stadiach boreliozy, gdy objawy są ogólnie niespecyficzne, pacjenci mogą zwrócić się do lekarza rodzinnego lub internisty. Lekarz ten może przeprowadzić wywiad, ocenić objawy oraz skierować pacjenta na dalsze badania diagnostyczne. W przypadku wczesnych objawów, takich jak rumień wędrujący, lekarz rodzinny lub internista może również zlecić leczenie antybiotykami.

Specjalista chorób zakaźnych

W przypadku zaawansowanych stadiów boreliozy, powikłań neurologicznych, sercowych czy stawowych, warto skonsultować się z lekarzem specjalizującym się w chorobach zakaźnych. Specjalista ten będzie bardziej zaznajomiony z różnorodnymi aspektami boreliozy oraz może dostosować leczenie do specyfiki zaawansowanych objawów.

Dermatolog

W sytuacji, gdy borelioza objawia się głównie skórnymi przejawami, takimi jak rumień wędrujący, lekarz dermatolog może być pierwszym, do którego pacjent się zwróci. Dermatolog przeprowadzi dokładną ocenę zmian skórnych i może skierować pacjenta na badania laboratoryjne w celu potwierdzenia diagnozy. Po potwierdzeniu boreliozy leczenie antybiotykami może być również zlecone przez dermatologa.

Ważne jest, aby pacjent współpracował z lekarzem i informował go o wszystkich objawach, a także o ewentualnych czynnikach ryzyka związanych z boreliozą. W zależności od objawów i zaawansowania choroby, lekarz może skierować pacjenta na konsultacje u innych specjalistów, takich jak neurolog, reumatolog czy kardiolog, aby skoordynować kompleksową opiekę nad pacjentem.

Borelioza — jakie badania należy wykonać?

W celu potwierdzenia lub wykluczenia diagnozy boreliozy istnieje szereg badań, które mogą być przeprowadzone. Wybór konkretnych testów zależy od stadium choroby, objawów pacjenta oraz czasu, jaki upłynął od ukąszenia przez kleszcza. Oto kilka kluczowych badań wykorzystywanych w diagnostyce boreliozy:

Badania serologiczne

Najczęstszym i powszechnie stosowanym rodzajem badań na boreliozę są testy serologiczne, które sprawdzają obecność przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi. Standardowym testem jest ELISA (enzymoimmunologiczne oznaczanie przeciwciał) i, w przypadku pozytywnego lub niejednoznacznego wyniku, stosuje się potwierdzający test Western blot. Test Western blot, w przypadku choroby, jaką jest borelioza, wykrywa przeciwciała z klasy IgM i IgG. Wczesne badania serologiczne mogą nie zawsze dawać jednoznaczne wyniki, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby, dlatego ważne jest powtarzanie testów w odpowiednich odstępach czasowych.

Badania molekularne

W celu bardziej precyzyjnej diagnostyki, zwłaszcza we wczesnych stadiach boreliozy, stosuje się badania molekularne, takie jak PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). PCR pozwala na bezpośrednie wykrycie materiału genetycznego bakterii Borrelia w próbkach krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego czy wycinków skóry. Metoda ta jest skuteczna w wykrywaniu obecności bakterii nawet przed wytworzeniem się przeciwciał, co może być szczególnie istotne we wczesnych stadiach choroby.

Badania obrazowe i inne specjalistyczne badania

W przypadku powikłań boreliozy, takich jak zmiany neurologiczne czy stawowe, lekarz może zlecić dodatkowe badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) czy badania rentgenowskie. Te testy pomagają ocenić stopień zaawansowania zmian i wspierają lekarza w planowaniu skutecznej terapii.

Warto zaznaczyć, że diagnoza boreliozy może być czasem wyzwaniem, a interpretacja wyników testów wymaga doświadczenia lekarza. Dlatego istotne jest dokładne omówienie objawów oraz wyników badań z lekarzem specjalizującym się w chorobach zakaźnych lub innym specjalistą, który będzie w stanie dostosować strategię diagnostyczną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Treści zawarte w „bloku informacyjnym o zdrowiu” na platformie Centrum Pacjenta Online maja charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie mogą zastąpić kontaktu z lekarzem lub innym specjalistą . wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie porad i informacji zawartych w serwisie bez konsultacji ze specjalistą.

Potrzebujesz pomocy lekarskiej?

Nasz lekarz zadzwoni do ciebie kiedy Ty chcesz!

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.